Feminism vs Feministiskt Initiativ

Men åh! Bland all kritik mot SD och normaliseringen av rasism (obs befogad kritik) blandas också in en massa kritik mot hittepå-feminism som gör mig så outgrundligt trött. Först och främst vill jag påpeka att Feministiskt Initiativ är ett politiskt parti, de är inte feminismen personifierad så vänligen skilj på de två. De har en utgångspunkt som är feministisk, men feminismen kan inte kokas ner till enbart det som står i F!:s partiprogram. Och jo, jag gillar F!. Vill du kritisera F!, varsågod, men påstå inte att det är feminismen du kritiserar. Det ena är en parti som vill föra in ett feministiskt tänkande i politiska frågor, det andra är en ideologi som går rätt mycket beyond politiska frågor. Och partiet har tolkat olika politiska frågor och gjort sin egen tolkning av hur feminismen kan integreras i frågorna.

Ordet ”kvinnor” nämns en hel del i Feministisk Initiativs material av alla de slag. Det sticker uppenbarligen en hel del i vissas ögon. Inte bara mäns, så jag tänker inte ens påstå det. Man kanske inte tror att F!:s approach är rätt för att komma till rätta med jämställdhetsproblemen i samhället, det kan jag förstå. Det är däremot en jäkla skillnad på att argumentera emot det som faktiskt står och att hitta på bakomliggande meningar och påstå att F! kämpar för att omvända ett patriarkat till ett matriarkat. Då läser man definitivt inte det som faktiskt står.

Feminismen är för jämställdhet mellan könen och mot att applicera egenskaper och förväntningar på personer utifrån vilket kön de råkar ha fötts med. Att alla män inte ser sin överordnade roll i samhället är så klart inte så konstigt, för dels är inte alla individer överordnade (utan snarare könet som sådant) och dels är det ofta svårt att se sina egna privilegier. Att män är överordnade i samhället betyder inte att alla enskilda män sitter och utövar makt över kvinnorna i sin närhet. De behöver inte göra något aktivt eftersom samhället är uppbyggt sådant. Och självklart kan en man känna sig underordnad enskilda kvinnliga individer (mor eller partner exempelvis) utan att det är ett bevis mot att samhället är patriarkalt. Man får liksom bortse från enskilda individer och sin egen alldeles personliga uppfattning om ens direkta närhet och se på samhället ovanifrån.

Jag har läst på flera ställen i sociala medier nu att män känner sig bortglömda i jämställdhetsdiskussionen, att man bara fokuserar på kvinnors problem och framställer kvinnor som offer. Och ja, så kan man ju tolka det om man inte läser mer än ett partiprogram som nämner ”kvinnor” x antal gånger. Personligen har jag läst ganska mycket om hur män blir missgynnade av det patriarkala samhället och jag tycker att jag ofta läser om just hur män är underordnade vad gäller vissa traditionellt kvinnodominerade områden. Som synen på män som helt inkapabla att ta hand om barn, att det rent biologiskt ska saknas den där omhändertagande genen. Det yttrar sig naturligtvis i att män i traditionellt kvinnodominerande yrken ses som mindre kompetenta, som att de inte riktigt förstår. Det yttrar sig i att män blir idiotförklarade genom överdrivet beröm för att de klarar av att laga mat, städa och ta hand om barn. Duktig idiot, liksom. På samma sätt som kvinnor får höra att de är bra på saker ”för att vara tjej”. Det yttrar sig också så klart i att män ofta direkt ses som den mindre viktiga föräldern och ger dem en klar nackdel i vårdnadstvister. Oerhört viktiga frågor som feminismen på ingalunda vis försöker mörka eller inte erkänna som verkliga.

Det är skillnad mellan om de förutfattade meningarna om dig är att du är en stark individ med en hel uppsättning positiva egenskaper beroende på den situationen du befinner dig i, och om de förutfattade meningarna om dig är att du är en svag individ med en hel uppsättning negativa egenskaper beroende på situationen du befinner dig i. Det gäller båda könen. Det man sedan måste ha i åtanke är att de typiskt mansdominerade yrkena har oftast högre status och högre lön. Att du som man kliver in i ett sådant yrke är föga förvånande och du blir bekräftad som kompetent och passande för yrket enbart med ditt kön som kriterie. De typiskt kvinnodominerande yrkena däremot har lägre status och lägre lön. Som kvinna blir du visserligen automatiskt bekräftad som kompetent och passande, men det innebär också att du ofta har sämre arbetsvillkor pga lägre status och sämre lön. Enkla, tydliga exempel är barnomsorg och vård, där många kvinnor sliter arslena av sig och kämpar som galningar för att få mer humana arbetsförhållanden utan att få gehör. Problemet är inte att det faktiskt också finns män i de yrkeskategorierna, utan att yrkena som sådana ses som kvinnoyrken. De män som är verksamma inom yrket drabbas också av de sämre arbetsvillkoren och den lägre lönen, men ursprungsproblemet är att yrkena ses som kvinnoyrken och ja, därmed har de lägre status.

Det finns också ytterligare problem med synen på män och synen på kvinnor, vilket också drabbar både män och kvinnor. Om du inte möter de där förväntningarna som du har på dig i och med att du är man eller kvinna. Att inte uppfylla kraven för den manliga rollen är enbart negativt. Då är man inte riktig man, utan snarare en kvinna (högsta förolämpningen mot en man). Att däremot inte uppfylla kraven för den kvinnliga rollen kan vara positivt på vissa sätt. Så länge du inte blir för manhaftig. En kvinna med ”skinn på näsan” ses som lite mera manlig (men inte för mycket). Det här att skryta över att en gillar whiskey och är tekniskt lagd = mycket positivt för en kvinna. Att uppfylla kraven på den kvinnliga rollen kan däremot vara negativt. Då är du svagare och lite lätt fördummad. En ganska behaglig roll dock, eftersom förväntningarna på dig är extremt låga så du kan med marginella talanger uppfattas som himla bra ”för att vara tjej”, så länge du inte försöker kliva in i en traditionellt mansdominerad yrkesroll. Sedan finns de där kvinnorna som inte INTE uppfyller kraven men inte riktigt heller passar in i mallen för vad som traditionellt ses som kvinnligt ur ett mera moraliskt perspektiv. Den här rollen saknas helt vad gäller män. Jag pratar om slutshaming och jämförelsen horan (kvinnan) vs hjälten (mannen). Möjligtvis att den där ”hjälten” ibland kan ses som mindre intelligent, men om det egentligen drabbar honom rent konkret är svårt att säga.

Obs också att de här rollerna är generella och naturligtvis kan aldrig generella roller gälla exakt alla. Det finns såklart undantag som bekräftar regeln (vad nu det egentligen betyder). Feminismen vill alltså motverka det här sättet att se på könen. På båda könen. Det går inte att förändra synen på det ena könet utan att förändra synen på det andra, det hänger ju ihop. Feminismen vill INTE byta fokus från ett mansdominerat samhälle till ett kvinnodominerat samhälle. Det skulle naturligtvis vara exakt lika negativt som det mansdominerade samhället vi har idag.

Det är ganska talande att folk sparkar bakut för att ideologin heter ”feminism” istället för jämställdism eller humanism och att man skriker rakt ut för att ordet ”kvinnor” nämns men inte ordet ”män”, trots att det i slutändan också inbegriper män. Det svenska språket är fullt av ord som utgår från mannen men också inbegriper kvinnan, men ytterst få som utgår från kvinnan men också inbegriper mannen. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Jag vill också dra paralleller mellan feminism och anti-rasism. Feminismen belyser kvinnors underordnade roll i samhället och vill sudda ut de skillnader som appliceras på könen, medan anti-rasismen belyser rasifierade människors underordnade roll i samhället och vill sudda ut de skillnader som appliceras på rasifierade människor vs. de som definieras som vita människor. Personligen har jag oerhört svårt att förstå hur en och samma person kan kalla sig anti-rasist och anti-feminist. Hur kan man se skillnaderna i ett fall, men inte i det andra? För som exempelvis vit man kan du ju inte påstå att du kan relatera mera till antirasismen än antifeminismen, för du måste ju i båda fallen utgå från andra personer än dig själv?

Annonser

3 reaktioner på ”Feminism vs Feministiskt Initiativ

 1. Feminism är prutt!

  —————
  Jämställdhet och feminism är två skilda saker.
  Det är som med politik. Politik och tex kommunism
  är inte samma sak. Feminism är EN tolkning av hur
  jämställdhet KAN se ut. Men det finns andra sätt
  att se det också.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s